Sabtu, 31 Disember 2016

Kitab al-Tibb al-Ruhi as-Sufi

AssalamualaikumSegala Puji-puji bagi ALLAH S.W.T Selawat dan Salam bagi Junjungan kita Nabi Agung Muhammad s.a.w serta Sahabat dan Keluarga Baginda. Dengan daya dan izin ALLAH jua dapatlah saya menyalin sebahagian bab dari terjemahan sebuah buku yang berjudul “The Book of Sufi Healing” (kitab al-Tibb al-Ruhi as-Sufi) karangan Syeikh Hakim Abu Abdullah Ghulam Moinuddin.

Dengan sedikit olahan dari gaya bahasa serta perumpamaan-perumpamaan. Pada pendapat saya karangan ini sangat baik untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan bagi pembaca-pembaca sekelian umumnya.

Akhir kata saya memohon ampun kepada ALLAH S.W.T jika ada kesilapan didalam salinan saya dan sama-samalah kita membetulkannya. Dan kepada ALLAH saya berserah diri.
Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh"

MAQAM AN-NAFS

Dalam perjalanan hidup di dunia ini,fizikal kita melalui peringkat-peringkat atau maqam-maqam iaitu peringkat bayi, peringkat kanak-kanak, peringkat muda dan peringkat tua. Demikian juga roh itu melalui peringkat-peringkat evolusi atau maqam yang tertentu.

Perkataan Arab bagi maqam itu ialah maqam (banyak: maqamat) yang bererti tempat berhenti dan berehat sebentar, tempat kediaman, wisma, tinggal, kehormatan, jabatan, keadaan, nada muzik dan soalan. Sebenarnya pendudukan maqam oleh roh adalah semuanya itu dan kadang-kadang lebih daripada itu.

Maqam roh itu dimasuki pada waktu lahir lagi, dan seluruh hayat ini menduduki satu daripada maqam-maqam tersebut, miskipun ada peralihan dari satu maqam ke maqam yang lain. Susunan itu dari bawah keatas adalah seperti berikut:

Maqam an-nafs  = Maqam egotisma ( maqam nafsu )
Maqam al-qalb   = Maqam hati
Maqam al-roh    = Maqam roh
Maqam as-Sirr    = Maqam rahsia (ketuhanan)
Maqam al-Qurb  = Maqam kehampiran (dengan ALLAH)
Maqam al-Wisal  = Maqam kesatuan (dengan ALLAH)

Dari semenjak lahir kita sentiasa berjuang dan berusaha memajukan roh. Kemajuan dalam usaha ini boleh ditanda dan diukur dengan merujuk kepada maqamat (maqam-maqam) tersebut. Memang bukan semua orang mencapai maqam itu. Dan bukanlah badan yang mengembara disitu tetapi roh.

Roh itu juga bermaksud nafas ALLAH, malaikat Jibril, Al-Qur’an, Wahyu dan kenabian. Menurut orang sufi, roh itu adalah zat hidup, bukan badan atau otak dengan fikiran dan ingatannya, bukan juga proses-proses hayat ini. Roh mempunyai wujud tersendiri yang datang dari ALLAH dan milik ALLAH semata-mata.

Apabila kita bertanya apakah rasanya buah delima, “maka jawabnya ialah rasanya seperti rasanya juga”. Jawapan itu tidak cukup untuk memuaskan hati, tetapi kerana keunikan dan tersendiri keadaannya, rasanya juga tidak dapat untuk diumpamakan dengan rasa-rasa yang lain. Demikian juga dengan roh.

Roh atau zat itu dapat dibuktikan wujudnya melalui penzahiran atau manifestasinya. Kita ambil contoh iaitu ‘tarian’. Tarian wujudnya tidak secara konkrit (dapat dilihat, disentuh, dan sebagainya). Ia lahir dalam bentuk rentak, tempo, corak, gerak-geri dan sebagainya. Begitulah perumpamaan tarian dan penarinya. Roh dan jasad. Roh manusia memerlukan penzahiran (rentak dan corak) untuk terzahir dalam alam fizikal (jasmaniah). Roh itu berbeza dari nafas. Nafas ialah tenaga ketuhanan yang menggiat atau mengerakkan fenomena atau kejadian jasmaniah dalam badan termasuk proses mental. Roh itu lebih tinggi darjatnya dari nafas dan lebih dekat dirasai.

Matahari, batu api, mancis dan sebagainya ada zat api padanya. Semuanya ada zat yang sama, tetapi bentuk fizikalnya berbeza-beza, dan setiap satu terletak di peringkat evolusi berbeza iaitu maqam yang berbeza. Hakikat zat api itu ialah sebahagian dari Nur ALLAH (cahaya ALLAH)

Setiap manusia ada roh, tetapi roh seseorang itu tidak sama dengan roh seorang yang lain. Seorang yang kufur tidak sama dengan seorang Waliyullah. Ada roh yang lebih suci daripada roh yang lain.

Setiap orang lahir dalam “maqam nafsu” dan inilah maqam yang pertama dalam hidup di dunia ini. Bayi yang hanya hendak memenuhi keperluan jasmaniahnya semata-mata. Dan memerlukan makanan dan minuman, perlu digendung. Dia akan menangis untuk menyatakan kehendaknya. Dia tidak tahu akibat perbuatannya. Bayi memecahkan sesuatu benda yang dianggap sangat bernilai oleh orang dewasa dan dia ketawa melihat keadaan itu.

Seseorang dalam pertumbuhan awal hanya semata-mata mementingkan hawa nafsu kehaiwanannya, makan minuman dan segala jenis ransangan nafsu. Semua ini adalah keadaan yang dikurniakan ALLAH yang diperlukan oleh mereka. Bayi dan kanak-kanak di pasaraya dengan sengaja memecahkan barangan yang dipamerkan di situ, orang tidak marah. Tetapi sekiranya orang dewasa yang melakukan dengan sengaja perbuatan yang sedemikian pastilah tindakan akan diambil keatasnya.

Dalam maqam nafsu, daya pertimbangan akan dan pemikiran belum maju lagi. Daya ini datang kemudian. Dalam proses pertumbuhan anak itu, ibu bapanya atau masyarakat sekeliling biasanya memberi pengaruh kepada perangainya. Dengan kata lain, anak itu berlajar mengikut sifat-sifat yang tertentu. Siapa yang menyimpang daripada jurusan itu akan ditentang dengan pelbagai halangan yang menyusahkan.

Adalah perkara biasa dan memang difahami bahawa kana-kanak memang berada dalam peringkat maqam nafsu ini. Sebagai mana kanak-kanak itu membesar dan merangkak, badan bertambah matang, tindakan fizikal bertambah licin, maka bergitu jugalah kita mengharapkan rohnya berkembang maju dan meningkat ke atas melebihi maqam nafsu itu.

Al-Qur’an menerangkan cara-cara bagaimana memajukan dan mempertingkatkan roh. Cara hidup yang ditonjolkan oleh Al-Qur’an itu digelar As-Sirat al-Mustaqim (jalan yang lurus)

Bagi orang sufi, tujuan hidup ini ialah mengembara menuju kepada ALLAH. Untuk berbuat demikian hendaklah dengan cara yang munasabah dan boleh membawa kejayaan dan juga yang paling cepat sampai. Oleh itu, jalan lurus adalah jalan yang paling dekat antara dua tempat- maqam an-nafs dengan maqam al-Wissal (iaitu maqam kesatuan dengan ALLAH). Paling dekat dan paling cepat sampai.

Ramai orang yang telah dewasa dan tua bangka tetapi rohnya masih diperingkat maqam an-nafs. Orang seperti ini tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa kenyang untuk memenuhi kehendak nafsu. Jika manusia berapa terlalu lama dalam peringkat ini, ia boleh menimbulkan banyak penyakit emosi dan fizikal yang teruk. Ketakutan, keresahan batin, keraguan pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri, akal tidak siuman, menangis tanpa sebab, putus asa, penyakit saraf, penyakit jantina, membunuh diri – semuanya penyakit emisi yang berkaitan dengan “maam an-nafs”, jika seorang itu berada terlalu lama dalam maqam ini hingga ke tua.

Penyakit fizikal yang bersangkutan dengan “maqam an-nafs” kadang-kadang berlaku serentak dengan penyakit-penyakit emosi dan psikologi. Tetapi bagi badan akibat terlalu lama dalam peringkat ini akhirnya boleh menimbulkan penyalahgunaan dadah, ketagihan arak, jenayah, terlalu gemuk, hypoglycemia, buta dan penyakit mata, demam kuning, penyakit jantung, penyakit kelamin dan kanser. Keadaan ini akibat daripada kegagalan mengawal dengan sempurna satu atau lebih fungsi-fungsi nafs badaniah. Mungkin orang tidak percaya dan berkata bahawa dia mengenali seorang yang sangat baik akhlaknya tetapi mengidap penyakit lemah jantung. Dengan mengetahui maqam-maqam selanjutnya berkenaan evolusi roh (perjalanan roh) akan menjelaskan perkara ini sepenuhnya.

Cara untuk melepaskan diri dari maqam an-nafs dan maju lagi ketingkat yang lebih atas ialah mendisiplinkan dan melatih egi diri dan nafsu. Ini bererti mempertingkatkan kuasa iradat, tanggungjawab, pertimbangan akal, belas kasihan dan sopan santun, dan lain-lain sifat yang baik. Apabila seseorang itu mendapat mengawal nafsu dan meniggalkan peringkat maqam itu, ia akan sampai ke “maqam al-qalb” atau maqam hati.

MAQAM AL-QALB

Perkataan Arab bagi hati ialah “QALB”. Perkataan ini mempunyai maksud yang luas dan mulia iaitu hati, fikiran (minda) roh, kefahaman, akal (intelek), intisari, tulang sumsum, tengah, bahagian yang paling baik dipilih, teras, tulin dan suci. Qalb itu juga membawa makna susunan, menukar keadaan atau menjadi. Bagi orang sufi, hati itu adalah alat atau cara di mana mlaluinya semua perubahan itu terjadi.

Mereka yang menduduki (maqam hati) memiliki kebaikan. Mereka berasa baik tentang diri dan alam ini. Orang dalam maqam ini akan berkata, “Aku hendak membuat yang baik-baik saja dalam dunia ini. Aku mencintai alam semula jadi dan akan menerima semua orang. Alagkah indahnya kehidupan ini !”

Memandangkan sikap yang baik terhadap hidup ini, mungkin kita menganggap orang dalam “maqam al-qalb” ini tidak ditimpa penyakit. Tetapi sebaliknya yang terjadi. Orang dalam maqam ini masih boleh diserang oleh ketidak seimbangan emosi dan fizikal dan juga spiritual (kerohanian). Penyakit emosi dan roh ini termasuklah tidak boleh menumpukan fikiran (kosentrasi), lupa, takut gagal, kemunafikan jenis tertentu, emosi yang melampau seperti ekstasi (tidak sedar diri), perasan putus asa, seronok dan marah yang melampau, sombong dan tidak perduli perasaan orang lain.

Miskipun adanya aspek yang positif dalam maqam ini, namun ia masih dalam maqam kedua dalam perjalanan roh. Peringkat ini menimbulkan pergolakan emosi yang hebat, seperti perceraian antara suami isteri atau masalah perhubungan dengan orang lain, dan juga kesukaran dari segi kewangan. Ini disebabkan orang itu merasai tekanan ekstasi (dzauk) iaitu perasaan keghairahan baru yang menguasai kehidupan seseorang itu. Ramai rakan yang baik dengan orang itu sebelum ini tidak lagi setuju dengan pendapatnya dan bertambah rengganglah persahabatan mereka kerana timbul berbagai-bagai perselisihan faham dan sebagainya, setelah dia sampai ke maqam hati ini. Ramailah saudara dan kenalannya yang tidak mahu bercampur dengannya lagi.

Ada juga terjadi masalah fizikal pada orang-orang dalam peringkat ini. Penyakit dalam peringkat ini sangat teruk, kerana badan sedang melalui proses pembersihan dan dalam proses membuang racun dan benda-benda yang tidak berguna yang terkumpul dalam peringkat sebelumnya. Oleh itu penyakit orang dalam maqam al-qalb ini ialah sakit kepala, rasa hendak muntah, sakit-sakit dan lenguh seluruh badan, keracunan badan (pecah-pecah kulit, penyakit kulit kepala), demam, sakit pada pundit hempedu dan sakit buah pinggang.

Penyakit dalam maqam an-nafs biasanya sangat teruk dan selalunya tidak dapat disembuhkan, tetapi dalam maqam al-qalb, badan itu sendiri merawat dan menyembuhkan penyakit itu. Hamper semua adalah tanda-tanda satu atu lebih jenis krisis penyembuhan yang dilalui oleh badan dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Proses ini mungkin tidak digemari tetapi faedahnya besar.

Adalah sukar mengembara terus ke maqam-maqam yang lebih tinggi lagi jika tidak ada guru yang benar-benar mursyid. Di bawah pimpinan guru, kita boleh bergerak terus keperingkat yang atas lagi iaitu “maqam ar-roh” (maqam roh), dengan mengikut pelbagai amalan untuk memajukan sifat-sifat kasih sayang, pertimbangan dan disiplin diri hingga ketahap kesempurnaan.

MAQAM AL-ROH

Tidak syak lagi maqam al-roh ini ialah peringkat yang diberkati, dan orang yang menduduki peringkat ini dilihat oleh orang lain sebagai orang yang berwatak cinta dan bersifat ketuhanan, tetapi masih ada lagi ketidak seimbangan fizikal dan emosi, yang mana adalah sebahagian daripada alat atau mekanisma yang dengannya seseorang itu sampai kepada ALLAH. Keadaan ini mendalamkan iman. Persoalan emosi “maqam ar-roh” termasuklah sombong, megah kurang konsentrasi, pening-pening, sikap tidak bersungguh-sungguh dan kadang-kadang menghina orang lain. Inilah penyakita-penyakit dalam maqam ini tetapi bukanlah perangai orang yang seimbang dalam maqam ini. Ketidakseimbangan ini boleh terjadi apabila orang itu belum lagi sampai ketahap yang seluruhnya bebas dari kehendak-kehendak nafsu.

Suatu ketika apabila seorang ahli sufi yang sangat terkenal pada zamannya iaitu Syeikh Abdul Qadir Jilani r.a telah dianggap orang sebagai syeikh kerohanian yang besar, didatangi suatu lembaga yang mahu merosakkan akidah beliau dengan memberitahu yang beliau ( Syeikh Abdul Qadir Jilani ) sekarang tidak perlu lagi bersolat kerana beliau telah mencapai maqam yang tinggi. Tetapi dengan pimpinan ALLAH S.W.T dan ketinggian ilmu beliau. Syeikh Abdul Qadir Jilani telah membaca sepotong ayang Al-Qur’an yang menunjukkan bahawa lembaga itu sebenarnya syaitan. Ini menunjukkan bahawa makin jauh seseorang itu mengembara dalam jalan tareqat kerohanian maka makin banyak dia digangu oleh syaitan.

Setengah dari ketidakseimbangan dalam maqam ini mudah dikawal, tetapi setengahnya tidak. Satu daripada sifat yang paling sukar dan bahaya ialah sombong atau bongkak. Inilah sikap yang suka memuji diri sendiri. Dia akan berkata, “Aku lebih baik daripada orang lain. Aku solat sepanjang hari, aku berpuasa, aku takafur. Aku melihat semua orang seperti sampah. Mereka semuanya berdosa.” Tetapi sikap ini bahaya, kerana ini mengotorkan kesucian kerohaniannya. Perlu diingati setiap orang maju kesatu tahap tertentu dalam perjalanan kerohanian dengan izin ALLAH. TIDAK KIRA BAGAIMANA TENGGELAMNYA SESEORANG ITU DALAM KEHIDUPAN DUNIA INI NAMUN DIDALAM JIWA MEREKA MASIH TETAP ADA PANCARAN KETUHANAN. Mereka juga boleh maju. Orang-orang dijalan lurus yang tulin tidak akan mencaci orang lain. Sepatutnya mereka yang belum sedar itu dipimpin keluar dari jalan yang sesat masuk ke jalan yang benar dan lurus.

Ada sedikit masalah jasmaniah (fizikal) yang berkaitan dengan maqam roh ini, termasuklah mabuk sendiri (akibat malas bernafas yang keterlaluan), beberapa jenis ransangan urat saraf, keletihan, selera tidak normal dan juga demam.

Ada dua bentuk demam: pertama , terjadi dalam maqam nafsu. Hati jasmani itu panas yang ditimbulkan oleh badan kerana menapis dan memproses kotoran yang berlebihan. Demam jenis yang kedua terjadi dalam maqam yang diatas lagi dan ini merupakan pembersihan rohani yang dalam yang menyebabkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w “Dosa itu jatuh berguguran seperti daun yang gugur dari pokok”. Demam ini membakar kotoran do peringkat roh. Bahkan sebahagian daripada nabi-nabi pun tertakluk pada demam-demam. Orang soleh yang mengalami demam pada peringkat ini bukanlah sedang dirawat kerana perbuatan dosa mereka. Seorang ahli sufi pernah berkata , “Pada awalnya anda taubat daripada lupa kepada ALLAH walaupun satu saat”. Keadaan inilah yang dirawat dalam “maqam ar-roh”.

Ada juga terjadi orang dalam maqam ini menjadi gila jika ia tiada guru. Mereka mungkin jatuh ke jurang “khayal sendirian”. Wahai orang-orang yang mencari, janganlah kamu hanya rehat di satu-satu maqam saja atau menyangka kamu tidak akan jatuh balik ke maqam yang di bawah.

Apabila tabib kerohanian merawat seseorang pesakit maka jelaslah bahawa beliau memberi rawatan yang berbeza. Waliyullah dirawat dengan cara yang lain dan orang biasa dirawat dengan cara yang lain, walaupun mereka mengatakan mereka mempunyai penyakit yang sama. Demam contohnya.

Persoalan yang mungkin timbul adakah seseorang itu boleh bertindih atau beselisih maqam. Ini tidak berlaku. Maqam itu ialah tempat berhenti rehat. Oleh itu, apabila seseorang itu masuk ke satu maqam, ia akan berada di situ hingga meninggal dunia atau hingga naik ke maqam atas lagi atau undur balik ke maqam yang dibawah. Walau bagaimanapun ada banyak keadaan tau hal yang terjadi dalam sesuatu maqam. Hal bermaksud “pertukaran” dan dikaitkan juga perkataan ini melalui bunyi kepada hal yang bererti melepas ikatan atau melarutkan. Dalam pengertian ini, seseorang itu hilang pengaruh deria seperti dzauk semasa mereka berzikir hingga kadang-kadang mereka jatuh tidak sedar diri dan dapat memandang seketika kealam hakikat dan makrifat.

MAQAM AS-SIRR

Maqam keempat ialah “maqam as-sirr”. Inilah maqam rahsia-rahsia Ketuhanan. Perkataan sirr (banyak: asrar) adalah berkenaan dengan rahsia paling besar, yang tidak dapat difikirkan, dan apabila dialami sukar dipercayai. Perkataan ini juga mempunyai maksud yang lain, misalnya bersatu, bahagian tengah atau paling baik pada sesuatu, tanah paling kaya, akar, asal dan pusara.

Inilah maqam yang dimaksudkan oleh ALLAH dalam firman-Nya , “Ada hamba-hamba-Ku yang tertentu yang tidak berhenti-henti berusaha menghampiri-Ku dengan ibadat-ibadat sunat sehingga Aku menjadi mulut yang dengannya mereka berkata-kata, mata yang dengannya mereka melihat, telinga yang dengannya mereka mendengar, tangan yang dengannya mereka memegang dan kaki yang dengannya mereka melangkah”. Mereka yang bernasib baik dalam maqam ini diletakkan di tempatnya masing-masing. Mereka diberi kuasa pendengaran batin iaitu daya luar biasa pendengaran dan dapat membaca fikiran orang lain. Malaikat datang kepada mereka dengan perkhabaran-perkhabaran dari alam ghaib.

Suatu hari orang bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. “Untuk apakah alam semesta raya ini dijadikan ALLAH? Bagaimanakan ia wujud?”.
Nabi menjawab, “Aku tidak tahu jawapannya. Aku akan bertanya dulu kepada Malaikat Jibril”.
Nabi pun bertanya kepada Jibril yang memberi jawapan demikian, “Aku tidak tahu, aku akan bertanya kepada ALLAH”.
Lalu Jibril pun bertanya kepada ALLAH S.W.T. kemudian ia kembali membawa firman ALLAH. “Kami ciptakan langit hanya untuk memberi pemandangan yang indah-indah dan untuk hiburan bagi makhluk, dan untuk mempamirkan keagungan dan kekuasaan Kami dan diciptakan bintang-bintang yang berkelipan untuk mempertingkatkan jiwa makhluk dan mengembirakan mereka dan menyebabkan mereka kagum dan terpesona dengan ciptaan ALLAH S.W.T.”

Apabila ALLAH ditanya bagaimana Dia membuat semua ini, Jibril melaporkan bahawa ALLAH berfirman, “Aku tidak jadikan manusia itu berupaya untuk mengetahui bagaimana Aku buat semua itu. Walau Aku beritahu kepadamu, kamu tidak akan faham tetapi tatkala bercerai nyawa dengan badan, tatkala itu hijab telah tersingkap, kamu akan melihat bagaimana ia dibuat dan kamu akan hairan dan takjub dengan kebijaksanaan-Ku. Akulah pencipta yang paling baik. Sebagaimana Aku jadikan langit itu dengan rumit dan komplek sekali, maka bergitu jugalah Aku menjadikan diri manusia itu lebih hebat dan rumit lagi”.

Nabi Muhammad s.a.w yang sudah pasti berada di maqam yang paling tinggi dapat menerima perkhabaran sedemikian. Peringkat yang tinggi dan anugerah ini tidak dicapai oleh orang biasa.

Orang yang masuk ke “maqam as-sirr” telah lulus ujian yang paling sukar dan mereka tidak lagi mencari aspek kehidupan yang ditunggangi oleh hawa nafsu. Mereka tidak lagi berusaha mencari kemasyuran, kekayaan atau keghairahan perasaan. Mereka hidup kerana ALLAH dan untuk ALLAH. Mereka berhubung rapat dan mesra dengan ALLAH dan dengan penghuni langit. Namun mereka tetap manusia biasa. Beberapa kejadian fizikal dan emosi memang ada terjadi pada peringkat ini. Tidaklah benar mengatakan kejadian-kejadian ini sebagai “penyakit” tetapi adalah ketidakseimbangan atau sampingan yang menyebabkan seseorang turun dari peringkat ini atau menjadi lemah dalam maqam ini dan tidak berterusan lagi untuk mencapai tujuan atau matlamat iaitu ALLAH S.W.T. Ketidak seimbangan utama “maqam as-sirr” ini termasuklah penafsiran palsu tentang fenomena (kejadian luar biasa) Ketuhanan, tidak rasional, kurang minat dengan kehidupan duniawi, sakit hati dan jasmani serta rasa membara hati jasmani.

Seseorang yang berada dalam maqam di bawah tidak boleh biasanya melompat beberapa maqam diatasnya. Diumpamakan seorang kanak-kanak boleh memandu basikal tetapi tentu tidak mampu memandu kapal terbang. Ini bukan bererti hendak merendah-rendahkan kanak-kanak itu dan mengagung-agungkan juruterbang itu. Tetapi seseorang yang telah mencapai maqam tertentu boleh berfungsi dalam maqam-maqam dibawahnya dan memahami maqam-maqam itu. Seperti juga seorang juruterbang yang boleh menunggang basikal diwaktu kanak-kanak boleh untuk terus menunggang basikal pada waktu dewasanya.

Penipuan diri sendiri yang dimaksudkan dalam maqam ini adalah keadaan (hal) maqam ini. Tetapi hal adalah ragam (mode) iaitu penipuan diri sendiri ini menzahirkan bentuknya. Perlu diingat, bukan setiap orang dalam maqam ini dan lain-lain maqam akan mengalami semua fenomena yang mungkin berlaku dalam sesuatu maqam itu.

Kejadian fizikal yang berlaku dalam “maqam as-sirr” ini ialah demam, perasaan susah bernafas dan kadang-kadang rasa lemas. Ini terjadi kerana untuk sampai keperingkat ini memerlukan bertahun-tahun lamanya menjalankan amalan bernafas. Ketidak seimbangan boleh terjadi jika amalan ini dibuat secara tidak betul atau terlalu banyak. Tambahan pula bukanlah perkara yang luar biasa di peringkat ini seseorang itu diganggu oleh kejadian-kejadian alam ghaib. Gangguan jin adalah satu contoh. Jin boleh mengganggu manusia di mana-mana pereingkat, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun. Dalam keadaan demikian, pelbagai jenis amalan rohaniah yang melibatkan pernafasan digunakan sebagai penawarnya.

Sumber penting amalan bernafas ini ialah Al-Qur’an. Pelbagai permulaan dan perhentian nafas terdapat dalam Al-Qur’an dan pembacaannya pun berperingkat hingga ke sebelas peringkat. Vokal (huruf saksi) atau denyutan yang biasa dalam pembacaan. Miskipun hanya beberapa orang yang pada amalinya boleh membaca diperingkat yang tinggi . kita boleh mendengar pembacaan sampai dua minit dengan satu nafas dan gerak melalui 4 atau 5 deretan oktaf iaitu enam nada bunyi.

MAQAM AL-QURB

Di atas maqam as-sirr ialah maqam “al-qurb”. Erti ‘qurb’ ialah “kehampiran” dan juga membawa pengertian datang hamper, menuju, kejiranan, persaudaraan dan pertalian. Orang dimaqam ini sesungguhnya menikmati kehampiran dengan ALLAH yang Maha Tinggi. Di situlah langit yang paling tinggi, mengandungi ‘Arasy atau siggahsana ALLAH S.W.T Orang yang menduduki maqam ini mempunyai pandangan yang tinggi dan nampak sekalian alam makhluk dan juga memandang kea lam akhirat dan alam tempat bentuk-bentuk makhluk yang lain tinggal.

Di peringkat ini sangat sedikit ketidakseimbangan atau kesusahan dari segi kesihatan dan dari segi penyakit. Namun ketidakseimbangan yang sedikit itu mungkin jadi amat teruk. Satu dari hal dalam maqam ini ialah dzauk yang melampau. Orang yang dikuasai oleh hal ini digelar majdhub. Orang seperti ini hamper semua minat atau perhubungan dengan dunia ini. Mereka dalam keadaan gembira sepanjang masa ( gembira yang tidak dapat ditafsirkan oleh orang biasa ). Mereka tidak perduli sama ada mereka tidur,makan atau berpakaian. Mereka mabuk dengan ALLAH dan terserap dalam Yang Dikasihi (iaitu ALLAH).

Bergitu ganjil keadaan mereka yang berada di maqam berhampiran itu. Mereka melihat realiti dari peringkat yang lain dan jauh berbeza dari orang biasa. Keadaan ini sangat mengasyikkan dan sangat indah dalam cara dan tingkatnya sendiri tetapi ia bukan tujuan atau matlamatnya. Sebenarnya tidak perlu berada terus selama-lamanya diperingkat itu.

Ada orang dalam maqam ini tidak bercakap lebih 20 tahun lamanya. Mereka tenggelam dalam keadaan atau hal itu hingga tidak ada selera bendak berkata-kata taupun tidak mampu berhubung dengan orang lain. Lain-lain ketidakseimbangan dalam maqam ini ialah mereka dikuasai oleh perasaan lupa dan kadang-kadang seperti orang gila atau kurang siuman. Ia lupa apa yang dikatakannya sebentar tadi. Sebahagian daripada amalan peringkat ini ialah tafakur nafas dan mental. Hal seperti ini mungkin melampau dan keterlaluan hingga dia hilang ingatan lansung. Walau bagaimana pun jarang-jarang berlaku.

Banyak persamaan diperhatikan antara orang dalam peringkat kerohanian ini dengan orang yang berpenyakit mental. Orang mungkin menganggap mereka gila belaka. Kita perlu ambil kira tentang ketidakseimbangan roh jika hendak menganalisa keadaan mereka itu.

Satu persoalan yang belum disebut lagi tetapi terjadi dalam semua maqa ( lebih bahaya diperingkat maqam kehampiran ) ialah MENTUHANKAN DIRI SENDIRI, mengatakan diri sendiri ialah ALLAH. Naq’uzu-biLlah. Satu lagi ketidak seimbangan yang terjadi di dalam maqam ini ialah TIDAK PERCAYA KEPADA ALLAH.

Semakin tinggi dan semakin jauh seseorang itu naik dalam evolusi rohaniah ini, maka makin banyak ujian dan cubaan. Orang di peringkat ini telah lama memendamkan kehendak-kehendak nafsu badaniah dan mereka berjaya membimbing orang lain kejalan yang benar dan betul, dan oleh itu tentu sekali hebat diganggu syaitan, jin dan iblis.

Ada orang mengaku bahawa dia bercakap-cakap dengan ALLAH dan menerima bimbingan secara lansung daripada ALLAH. Sepatutnyalah kita sedar ALLAH berhubung dengan insan melalui malaikat Jibril, kecuali nabi Musa a.s. banyak amaran oleh mereka-mereka yang arif dan terdahulu merempuhi batasan ini tentang bahaya menganggap diri sendiri telah cukup kuat menentang tipu daya iblis dan syaitan atau manusia yang berwatak iblis. Syeikh Junaid r.a pernah berkata, “Orang yang mengambil dirinya sebagai guru adalah mengambil syaitan sebagai gurunya.”

MAQAM AL-WISAL

Ada satu maqam lagi iaitu yang terakhir ialah maqam “al-wisal” iaitu bersatu dengan ALLAH. Disini ALLAH dengannya ibarat yang mengasihi dan yang dikasihi. Bersatu dan berpadu dalam satu wujud sepanjang masa. Maqam ini tidak mampu dicapai dengan usaha dan amalan apa sekalipun. Ianya hanyalah hadiah dari ALLAH semata2. aLLAH yang menentukan dan memilih siapa yang dikehendaki-Nya, untuk mencapai maqam ini. Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a bahawa Nabi pernah bersabda:

“Di kalangan hamba-hamba Allah, ada 300 orang yang mempunyai pertalian dan perkaitan yang khusus dengan Allah dan hati mereka serupa dengan hati Nabi Adam a.s. 7 orang dengan hati yang serupa dengan hati Nabi Ibrahim a.s. 5 orang dengan hati yang serupa dengan hati malaikat Jibril a.s. 3 orang dengan hati yang serupa dengan malaikat Mikail. Seorang dengan hati yang serupa dengan hati malaikat Israfil. Apabila yang seorang itu meninggal dunia, seorang daripada yang lima itu akan menggantikan tempatnya. Apabila seorang dari yang 5 itu itu mati, seorang dari yangpada yang 7 orang itu akan menggantikan tempatnya. Apabila seorang daripada yang 7 itu meninggal dunia, seorang daripada yang 40 orang itu mengantikan tempatnya. Apabila seorang daripada yang 40 orang itu meninggal dunia, seorang daripada yang 300 orang itu akan mengambil tempatnya. Apabila seorang daripada yang 300 orang itu meniggal dunia, seorang daripada manusia umumnya menggantikan tempatnya. Oleh itu, demi mereka, ALLAH Taala mentadbir hidup, mati, turun hujan, menjadikan dan menghindarkan manusia dari malapetaka”

Tiga ratus orang itu tersenyum sepanjang masa dan tidak ada kaitan dengan hal-hal keduniaan. Mereka tidak perlu makan, minum tau tidur. Mereka telah melampaui batas-batas manusia biasa dan mereka boleh mengembara kemana sahaja di muka bumi dan di langit. Dalam sejarah manusia di muka bumi ini hanya beberapa orang sahaja yang telah sampai ketaraf atau tingkat ini. Sukar hendak diperihalkan dengan perkataan. Itulah matlamat ujud ini. Ini menyentuh janji yang kita buat dengan ALLAH sebelum kita dilahirkan kedunia nyata ini.

Orang-orang yang digelar Wali yang bererti “rakan ALLAH yang dikasihi-Nya”. Merekalah yang sebenarnya Khalifah ALLAH di muka bumi ini. Biasanya mereka tidak dikenal umum. Mereka ini diberi pengetahuan tentang hakikat kejadian alam semesta raya dan hal ehwal kemanusiaan. Merekalah yang ALLAH gunakan untuk menzahirkan “Perencanaan Ketuhanan” di muka bumi ini. Alat yang mereka gunakan ialah ma’rifatullah (mengenal dan mengetahui ALLAH).

Hanya sesiapa yang tergolong dalam bilangan 300 orang tersebut sahaja yang boleh dianggap sebagai ahli sufi yang tulen. Bagi yang lainnya itu barulah diperingkat peminat Kesufian sahaja.

Apabila sampai ke maqam ini tiadak ada lagi sakit fizikal (badan). Hanya satu kejadian fizikal sahaja yang tinggal iaitu cara meninggal dunia. Biasanya orang di peringkat ini bukan meninggal dunia kerana penyakit. Mereka diberitahu masa yang tepat untuk meninggalkan dunia ini dan dengan itu bolehlah membuat persediaan menghadapi maut. Sunggup pun dia mengetahui masa untuk meninggal dunia tetapi beliau tetap membuat kerja-kerja harian seperti biasa sahaja dengan penuh kesedaran hinggalah tiba waktunya dia menggadap yang Maha Pencipta.

Bagi orang seperti ini, saat-saat meninggal dunia itu adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu dan dirindui, bahkan seperti hari keraian kerana mereka telah melepaskan hubungan dengan dunia ini melalui dzauk dan perasaan mereka. Mereka telah mengembara kealam kerohanian dengan roh mereka. Badan di bumi tetapi roh mereka menjelajah kea lam-alam lain. Tidak ada sesiapa yang boleh mengganggu dan menentang mereka. Orang seperti ini bebas daripada kesulitan dan permasalahan duniawi.

Kesimpulannya ialah. Ketaatan dan kehendak ALLAH jualah roh itu maju dari maqam permulaan (maqam an-nafs) hingga kemaqam akhir (maqam al-wisal). Cara untuk melangkah dari tingkatan rendah ke tingkatan tinggi itu ialah dengan melawan dan mengawal hawa nafsu. Dalam usaha ini ada amalan tertentu yang diaturkan oleh ALLAH S.W.T untuk menghasilkan kesan yang paling tepat , cepat dan cemerlang.

Banyak halangan dan rintangan dalam usaha kita hendak berjalan dalam perjalanan ini. Ego atau diri kita itulah ujian yang paling besar. Diri itulah percubaan yang paling besar. Mungkin kita bangun daripada tidur dengan keazaman hendak menumpukan hati (konsenterasi) kepada fikiran-fikiran yang paling suci, paling diberkati dan paling tinggi. Tetapi apa yang berlaku ialah kita mendapat panggilan telifon dari tempat kerja yang mengatakan kita telah hidalang pekerjaan, atau salah seorang pekerja di perusahan kita memberitahu yang kita telah mengalami kerugian beribu-ribu ringgit dan sebagainya. Kita pun hilang konsenterasi. Hanya pada malamnya kita kembali teringat pada keazaman kita tadi paginya.

Oleh yang demikian, kita mistilah selalu mengingati semula dan mengatakan niat kita itu. Pada mulanya memang sukar tetapi lama-kelamaan, lebih mudah dari yang kita bayangkan. Dan ianya menjadi kebiasaan kepada kita, kebiasaan yang paling positif. Akhirnya kita tidak akan mudah terlalai lagi dari keazaman untuk satu penhijrahan yang terbaik itu.

Seseorang itu tidak boleh melakukan amalan-amalan kerohanian ini bersendirian atau menurut logik akal fikiran sendiri sahaja. Bahayanya banyak. Inilah sebabnya kenapa memerlukan guru yang hidup untuk membimbing sepanjang masa.

Perihal maqam-maqam roh yang di tulis di sini hanyalah ringkasan sahaja. Sebenarnya hasil yang berkesan hanyalah dating dari ilmu,amal yang istiqomah dan mujahadah yang bertahun-tahun lamanya. Oleh itu mereka yang sampai ke terakhir - iaitu bersatu dengan ALLAH – adalah orang-orang pilihan ALLAH. Merekalah Wali ALLAH. Pada pandangan ALLAH mereka adalah kekasih, tetapi tidaklah melebihi para-para nabi itu. Dan mereka sendiri tidap pernah mengaku menjadi nabi atau setaraf dengannya. Mereka berdiri sebagai taulan bagi mereka yang berjalan menuju ALLAH dan sumber inspirasi bagi mereka yang ingin mendaki kepuncak kerohanian insan.

Bagi mereka yang ingin mencapai tujuan tersebut patuhilan seikhlas-ikhlasnya nasihat dan pimpinan kasih sayang dari Yang Maha Agung. Maha Terpuji, Maha Besar, Maha Mulia, Tuhan bagi malaikat dan roh, Maha Tinggi Kemuliaannya iaitu ALLAH S.W.T/ Al-hamdu Lillahi Tabbil ‘Alamin.

“Akhir kata saya bertaubat kepada Allah Yang Maha Pengampun jika terdapat kesalahan dan kesilapan dari salinan dan olahan saya, sehingga menyebabkan salah tafsiran bagi pembaca sekelian.”

Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali As-Sammaniyyah
Contact utk rawatan dan pengajian ilmu hikmah wa makrifah 013 642 1228Rabu, 28 Disember 2016

SYAITAN TAKUT DENGAN SELIPAR IMAM AHMAD IBN HANBAL

Syeikh Nunjari ketika mensyarahkan Kitab Ma'a Auliyak Was Sollihin, Syeikhuna ada menyebutkan suatu kisah menarik yang berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal adalah zaman Iraq diperintah oleh seorang Amirul Mukminin dari Khilafah Abbasiyyah, Almutawakkil Ala Allah Jaa'far bin Mu'tasim,khalifah yang menggantikan saudaranya Al Mu'tasim yang wafat pada tahun 323 H.

Khalifah al Mutawakkil mempunyai seorang jariah yang beliau sayangi. Ditaqdirkan suatu hari, jariah itu telah dirasuk jin. Telah bermacam ikhtiar beliau usahakan namun masih gagal. Akhirnya, beliau telah dinasihatkan untuk meminta ubat dengan Imam Ahmad.

Khalifah al Mutawakkil telah menghantar wakil untuk bertemu dengan Imam Ahmad. Cubaan pertama telah gagal kerana Imam Ahmad enggan untuk pergi ke Istana. Beliau berhujah jika pihak istana mahukan khidmat beliau, seharusnya pihak istana datang ke rumah beliau. Percubaan kedua yang hadir bersama surat rasmi juga tidak diendahkan oleh Imam Ahmad. Khalifah al Mutawakkil menghantar utusan ketiga dan mengarahkan utusan itu tidak pulang kecuali dengan hasil.

Atas permintaan itu, Imam Ahmad mengambil seliparnya dan diberikan kepada utusan itu. Beliau menyuruh utusan itu memberikan seliparnya kepada Khalifah al Mutawakkil. Kemudian khalifah al Mutawakkil perlulah mengangkat selipar itu lebih tinggi dari kepalanya dan berkata "..... hei syaitan dan jin yang berada di dalam tubuh budak ini, keluarlah engkau dari tubuh ini, jika tidak akan aku pukul engkau dengan selipar Ahmad bin Hanbal...". Segeralah pulang utusan dengan membawa selipar Imam Ahmad.

Terdesak dengan keadaan jariahnya itu, Khalifah al Mutawakkil pun mengikuti segala pesan Imam Ahmad bin Hanbal. Diangkatnya selipar itu melepasi kepalanya dan berkata "..... hei syaitan dan jin yang berada di dalam tubuh budak ini, keluarlah engkau dari tubuh ini, jika tidak akan aku pukul engkau dengan selipar Ahmad bin Hanbal...".

Seusai disebut kalimah itu, terbit dari belakang jariah itu beberapa lembaga hitam dan lari dengan segera. Sebelum pergi jin itu berkata, " .... wahai khalifah, nasibku baik kerana engkau menyuruh aku keluar dari tubuhnya sahaja, jika engkau menyuruh aku keluar dari Iraq, tidak akan kusentuh bumi Baghdad ini..."

Isnin, 26 Disember 2016

Berubat busung,santau,sihir pemisah, gila, sakit saraf,sakit jantung

Silakan hubungi 013 642 1228
Berubat SEGERA sebelum PARAH.

Ilmu

Seringkali kita teruja dgn orang yang ada "ilmu" sampai melahirkan rasa kagum, cemburu, iri
 hati hingga hasad dengki, fitnah, caci maki dll.Kenapa kita sendiri tidak mengambil tahu atau mempelajari ilmunya?

Mulia manusia krn berilmu.

Ahad, 25 Disember 2016

Belajar ilmu hak


Apabila tangkal dibakar

Sebuah tangkal yg sudah tamat tarikh mati berkain merah dibakar. Cuba lihat apa yg terbentuk.

Rawatan batuk berdarah

Rawatan Batuk dan Kahak Berdarah

Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah, Tok Kedah yang dimuliakan Allah semakin sembuh dan pulih drp serangan batuk dan kahak berdarah. Alkisahnya, suhu dingin di Tanah Suci benar-benar menguji badan dan iman para tetamuNya. Demam dan batuk telah 'diizinkan Allah' untuk merebak seluas-luasnya. Hari terakhir Tok Kedah muntah teruk tanpa darah. Semasa dalam kapal terbang lagi hampir kesemua penumpang pesawat diserang batuk seolah-olah udara dlm pesawat telah tercemar 'teruk'. Apa lagi Tok Kedah yang berusia mencecah 81 tahun dan sejarah kahak berdarahnya lagi. Kurang 10 jam tiba di tanah air batuk Tok mula mengeluarkan darah.

Keyakinanku Teruji

Mengubati insan disayangi berbeza dengan insan biasa. Emosi harus dikawal agar tiada mengganggu makrifat perubatanku. Tok Kedah dikuarantin dan aku hanya dpt merawatnya disebalik pintu kaca bilik wadnya sambil memerhatikan nafas Tok Kedah turun naik. Kumulakan dgn kalimat perlindungan, basmallah, al-Fatihah, Al-Ikhlas,  Al-Falaq dan An-Nas. Serta kalimah-kalimah pembuka hingga kpd asma al-Fattah dan kalimuttoyyibah. Telapak tanganku hanya dapat kutekapkan di permukaan kaca pintu biliknya dan kemudian kuserahkan segala-galaNya kpd Allah. La haula wala quwwata illa billah.

Alhamdulillah Tok menunjukkan tanda lega. Kuserahkan kpd Allah. Dlm Gerak ada DiamNya. Dalam Diam ada GerakNya.

Kali kedua aku berpeluang masuk dgn pakaian spt angkawasan. Ikut sajalah peraturan hospital  namun kalau tanpa pakaian pencegahan itu pun  tiadalah aku takut kerana semuanya tertakluk kpd kekuasaan Allah jua. Dan firasatku sakit Tok tiada kaitan dgn kuman. Dptlah kulakukan rawatan secara dekat dan sedikit perbualan.

Kali ketiga Tok telah dibebaskan drp kuarantin krn tiada kuman dikesan. Tepat firasatku. Rawatan dpt dilakukan secara langsung. Dan Tok semakin segar dan darah kian berkurang.

Kali keempat rawatan dilakukan dgn paling sempurna. Cukup syarat2 perubatan makrifatku. Tawasulnya, kepasrahannya dan doanya dlm batin menggema semesta diri luar dan dalam selain diperlihatkan ceritaNya disebalik yg berlaku.

Kali kelima Tok tambah baik,segar,tenaga hingga doktor mengatakan Tok sudah sihat dan boleh discaj esoknya (hari ini).

Tanpa doktor dpt mengesahkan punca sakitnya.

Tauhid antara Syarat Utama Kabul Doa

Alhamdulillah wa syukurillah.

-Bukan Kudratku, KUDRAT ALLAH
-Bukan Gerakku, GERAK ALLAH
-Bukan Ikhtiarku, IKHTIAR ALLAH

Aku hanyalah alat yang dengan izin rahmatNya dikudratkan,digerakkan dan diilhamkan ikhtiar cara pengubatan oleh Allah Ta'ala.

Sebab itulah bagi pesakit yg faham dan pasrah mahu dirawat, dibetulkan iktikad dan tauhidnya akan lebih banyak syifa dan rahmat dipancarkan / diturunkan olehNya,cepat dan makbul doa diijabahkan olehNya.

Terima kasih atas doa semua. Hanya Allah dpt membalasnya. Allah Yang Maha Kuasa Lagi Maha Menyembuhkan

Dialah Segala dan KesegalaanNya. Siapalah lagi.

Aku hanya Fakir menumpang lalu.
Rawatan dan Konsultasi
013 642 1228

Rabu, 21 Disember 2016

Belajar semua ilmu

Merangkumi kesemua ilmu yg pernah diumumkan di blog ini dan bonus ilmu2 tambahan rm15 000.00


Belajar ilmu ghaib

Gemblengan Lengkap Buka Mata Batin,Terawangan,Teropong,Raga Sukma dan Meneroka Alam Ghaib

Assalammualaikumwarahmatullahhiwabarakatuh

Gemblengan Lengkap Buka Mata Batin,Terawangan,Teropong,Raga Sukma dan Meneroka Alam Ghaib 

Dengan izin Allah, kami buka Program Gemblengan Buka Mata Batin atau Terawangan atau Buka Hijab Alam Ghaib, Raga Sukma yakni membawa sukma mengembara satu tempat ke satu tempat yang lain tanpa membawa jasad dan komunikasi ghaib yakni berhubung bercakap berbual dengan makhluk ghaib sama ada hantu,jin dan sekelian makhluk Allah bila diziinkanNya,tanpa bakat sekalipun walau anda seorang yang tidak percaya sekalipun,anda miskin, anda kaya, vvip (byk yg ambil krn vvip menggunakannya utk 1001 manfaat drp hap benteng diri hingga meramal saham) dengan syarat anda sedia untuk belajar,belajar dan belajar membuka minda, hati dan fikiran dgn sesuatu yang baru dlm hidup anda, kami sedia membimbing sampai jadi!

Teknik yg kita kembangkan ini sangat berbeza dg perguruan lain dapat dipelajari untuk semua agama dan kepercayaan krn ternyata untuk menguasai ilmu itu tdk perlu oborampe atau sesajian,syirik musyrik, tanpa perlu puasa ataupun tirakat. Bahkan tidak perlu dzikir-wirid maupun baca mantra apapun. 

Dengan menggunakan FORMULA RAHSIA kami ini in sya Allah impian anda utk melihat,menguasai, mengetahui, meneroka segala yang bersifat ghiab akan jadi kenyataan.
Secara umumnya proses utk mengusai mata batin adalah seperti berikut,

Pertama 

Gemblengan Tafakur/Meditasi Mencapai Keheningan

Diajar rahsia tafakur/meditasi/tawajuh yang sebenar-benarnya, rahsia para mursyid arifbillah dan para org yang khusus, bagaimana menyusun mengawal fikiran dan mengalihkan suara batin yang bergejolak, dan mengganggu sehingga dapat ditemukan ketenangan.

Tanpa masa yang lama, bertahun-tahun, berjam-jam cukup dalam hitungan minit puncak ketenangan yang diperlukan akan dapat dirasakan atau dialami, setelah itu diberi petunjuk untuk langkah selanjutnya. Kalau belum mencapai kami akan terangkan dimana kesalahan harus diperbaiki bukannya meninggalkan anda terkontang kanting tanpa arah seperti dilakukan oleh guru palsu yg menyalahkan murid bila gagal buka mata batin!

JIka anda berjaya, ditahap ini sudah pun mata batin anda sudahpun terbuka dengan dimulai melihat pemandangan atau tempat yg belum pernah dilihat sebelumnya. 

Ciri alam ghaib ialah

-Disana suasananya remang, spt  senja krn tdk ada sumber cahaya.
-Tidak ada bayang-bayang
-Tidak ada tumbuhan atau dedaunan yg bergerak kerana tiada angin
-Kalaupun ada mahkluk yg bergerak, mrk bergerak dlm diam
-Tdk ada yg kontras semuanya tembus pandang
-Hening sunyi adem
-Belum pernah kita lihat sebelumnya atau tdk akan ditemukan di alam nyata.

Kedua 
Gemblengan Tafakur/Meditasi/Tawajjuh Penyucian 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia memiliki aura-aura gelap semua manusia melakukan kesalahan dan dosa, aura ini akan menghalangi kita untuk berinteraksi dgn ghaib, dlm kehidupan nyata akan membuat kita sulit mendapatkan rezeki, tidak disukai org, sering sial mau pun gagal dlm meniti karier. 

Dlm tahap ini akan diajarkan bagaimana mengikis aura negatif dan menggantinya dgn aura positif.
Apabila dilakukan dgn benar sesuai petunjuk, maka akan dirasakan perbezaan dlm diri, lebih 'sejuk' dan percaya diri. Dlm teknik ini juga, peserta akan mengetahui perbezaan antara khayalan dan kenyataan, diberi kefahaman kalau sukma sudah keluar dari raga atau belum dan mengetahui meditasinya sudah tepat atau salah.

Ketiga
Gemblengan Memasuki Alam Ghaib Dengan Profesional

Setelah tahu bagaimana mengeluarkan sukma dan tahu alam ghaib, maka praktik selanjutnya adalah bagaimana caranya memasuki alam ghaib, lalu setelah setelah masuk ke sana, bagaimana cara melakukan perjalanan, sopan santun dan etikanya supaya tdk terjadi pertentangan dan kalau ketemu dgn penghuni alam ghaib/alam jin. 

Bagaimana cara menyapa dan komunikasi dgn mereka, selanjutnya bagaimana keluar dr alam ghaib dan kembali memasuki raga.

Keempat
Gemblengan Lebih Jauh Meneroka Alam Ghiab

Setelah bisa memasuki alam ghaib, bagaimana cara memanggil atau mendatangkan ghaib yg tinggal di alam ghaib supaya datang ke alam nyata, peserta diajari tekniknya dan diminta mempraktikkan dan menceritakan hasilnya, lalu diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengannya.

Lalu bagaimana kalau ada yang mahu berdialog dengan kita, jadi pertamanya kita harus tahu namanya, sosoknya, kemampuannya. Kita juga harus tahu bagaimana menamatkan dialog. Dialog ini untuk tahu apakah kehidupan, hal ehwal makhluk atau komuniti ghaib di alam sana dll.

Selain sebangsa jin, teknik ini juga dapat berkomunikasi dengan roh leluhur, rahsia nasab keturunan kita, mengetahui apakah akar punca gangguan saka dialami dll banyak lagi faedahnya.

Kelima 
Gemblengan Ilmu Teropong Yang Sempurna

Diajar rahsia teknik teropong alam ghaib yang sebenar-benarnya dan melihat tempat yang jauh, malah diajari bagaimana membezakan antara siluman,puaka,syaitan,iblis,hantu dan sebagainya jenis2 darjat2 makhluk ghaib yang baik dan jahat agar kita dpt berwaspada dan mengubati org dgn ubat yang tepat dan mustajab, in sya Allah.Bukan sekadar nampak lembaga, kilas-kilas begitu aja, bayang2 saja tanpa dpt mengenalpasti dgn tepat dan jitu. Malah diajar bagaimana memperbaiki rupa wajah makhluk ghaib yang tdk menganggu agar jd wujud yang sempurna dan mereka kembali ke alam tanpa ganggu manusia lagi.

Keenam 
Gemblengan Raga  Sukma atau Rogoh Sukma 

Ini adalah ilmu yg nyaris musnah, saat melakukan ragasukma, maka kita akan masuk ke dimensi mereka sehingga antara ghaib dan kita bisa saling bersentuhan, merasakan halus/kasarnya kulit mereka juga bisa mencium aroma mereka. Sangat sedikit hampir pupuslah dpt dikatakan telah tiada orang yang menguasai ilmu rogo sukma setingkat selevel ini. Bersedialah anda!

Ke enam tahap pelajaran di atas sebetulnya dalam Perbendaharaan Rahsia Ilmu Allah masih tingkat dasar, masya Allah betapa luasnya ilmu Allah itu kan. Oleh itu anda akan dilengkapi ilmu2 ketabiban khas drp saringan madu pengalaman Ustaz Ali yang hampir 16 tahun menekuni dunia perubatan ketabiban.

Namun bagi yang mempelajari keilmuan di atas dengan segera dlm bulan November hingga Disember ini saya akan ajarkan Ilmu Ketabiban Rawatan Sihir dan Gangguan Ghaib secara PERCUMA sbg bonus belajar keilmuan diatas. 

Cantik bukan offer ini?

>Lama belajar ustaz?

Minima 3 hari 3 malam  tapi kalau dapat luangkan masa lebih lama silakanlah tanpa halangan maksimum 7 hari. Selepas tu nak belajar lagi nak matangkan ilmu yg dah dipelajari bila2 masa boleh.

>Lokasinya ustaz?

Di Muar, Johor. Lokasi tepat sy berikan location bagi yg confirm belajar tak jauh drp Pusat Bandar Maharani, rumah kampung yang selesa.

>Tempat tinggal?

Bagi anda yang tidak kisah, boleh tinggal di homestay di tempat saya tu tanpa perlu bayar sewa. Yuran belajar sudah termasuk. 

>Saya pernah belajar ilmu lain sebelum ni ustaz?

Boleh ilmu apapun asalkan bukan ilmu berdamping dgn syaitan, pemujaan dll.Kalau belajar ilmu hitam sebelum ni tapi belajar ilmu ini untuk bertaubat silakan, tapi ilmu hitam anda tu akan musnah kosong dr dada anda. DILARANG KERAS YANG NIAT MAHU TEST, SAYA BUKAN TEST PEN YA, KALAU ANDA BINASA KRN TEST SAYA BUKAN TGJWB SAYA DUNIA AKHIRAT, INGAT NO TEST PEN!

>Tak langgar syariat ka ustaz?

Masya Allah, saya sendiri ustaz dan mengaji Tauhid Akidah Ahlul Sunnah Waljamaah. 

>Solat sy buat dan adakala tinggal boleh belajar?

Solat tu tgjwb anda kpd Allah bukan kpd saya, jd tunaikan solat ikhlas berubudiyyah kpd Allah bukan utk tujuan sesuatu benda dan perkara, tujuan ibadah ialah keredoan Allah. Jadi tak perlu disangkal lagi. 

>Akhir sekali, berapa yuran belajar ustaz?

Yuran belajar utk belajar dlm tempoh promo bulan November hingga Disember sempena cuti Sekolah ini ialah RM9000. (Yuran belajar asal 3x kali ganda.) 

Jadi rebutlah peluang ini. Bagi anda yg penat cari ilmu habis ratus ribu, pasti akan menangis kesyukuran bila dgn mahar tak sampai 10k anda belajar ilmu langka yang dibuktikan ditempat bukan bagi amalan pulang tak dpt buat, TIDAK. ANDA BUAT SAMPAI JADI TEMPAT KAMI!!!
Jadi spare elok2 masa hari dgn kami.

>Boleh hutang tak?

Maaf tak boleh.

>Boleh rahsiakan privasi?

Ya, maklumat murid sy dilindungi sepenuhnya . Yg sy masukkan testimoni atas persetujuan mereka murid saya kalau yg vvip nak rahsia silakan sy rahsiakan ada beberapa vvip belajar sy rahsiakan.Kemas.Profesional.

Cepat, rebutlah peluang keemasan ini. Ilmu tiada tarikh mati, Tiada turun nilai, tiada tarikh luput, tiada basi dan sentiasa berguna sepanjang hidup. Ilmu di atas dpt diajar semula kpd org lain selepas anda yakin membimbing sukma org lain ke alam ghaib, kalau tak yakin cukup buat pakaian diri saja. Buat apa ambil risiko. Heheh.

Hubungi
Ustaz Ali As Samaniyyah al Faqir
013 642 1228

Isnin, 5 Disember 2016

Belajar ilmu

Ramai yang ingin belajar ilmu, tapi kaedah belajarnya salah. Ada yang belajar dengan kiriman nota dan garam secara jarak jauh sahaja. Telefon guru jarak jauh tu pun tak berangkat. Nak minta berubat secara berdepan pun tak nak. Jadi bagaimana nak murid nak belajar sesuatu ilmu dengan berkesan dan baik serta sempurna?

Sebab itulah hentikanlah kalau anda hendak belajar sesuatu ilmu secara jarak jauh dan kirim garam ini semata. Bukan saya kata tak boleh tetapi tak sesuai kpd murid yang baru berjinak-jinak dalam dunia spiritual ini. Biarlah anda wahai murid baru walau mungkin berusia lanjut dah pencen, pergilah mengadap guru anda tu. Guru anda tu manusia, insan. Yg telah menempuh jalan ilmu yang dia nak ajar kpd anda. Bagaimana mungkin anda dpt belajar ilmu jarak jauh kirim garam semata-mata kalau anda kosong dalam bab keilmua ghaib ini. Sudah pasti kegagalan milik anda. Sedangkan yang belajar mengadap guru bertahun-tahun pun belum tentu dpt menguasai dengan sempurna sesuatu ilmu yang diperturunkan Apatah lagi yg jarak jauh ini.

Jadi kalau nak belajar silalah hadir diri. Saya sedia bersama murid tak kira kosong zero bab ilmu2 ni, murid tu vvip ka yg nak super privasi, murid yg awam kerja biasa saja, tak kisah sesiapapun saya terima. silalah datang ke teratak ilmu saya di Muar.

Pilihan ilmu dlm blog ni banyak ya. Buatlah pilihan yang sesuai dgn modal di tangan. Jgn cakap saya jual ilmu pula. Yuran belajar tu mahar maknanya hadiah kpd guru GANTIAN masa, tenaga,keringat,susah payah guru mematangkan ilmu tu dgn praktikal dan pengalaman uji cuba selama bertahun-tahun. Bukan ilmu fotostat kertas semata-mata. Tolonglah bersikap arif. Usah terpedaya dgn cara mudah jarak jauh belajar ilmu akhirnya anda juga kecewa bila tak berhasil spt diiklankan.

Dulu guru minta bukan duit tetapi seluruh diri murid berbakti kpd guru, angkat air, angkat tahi,cari kayu api, sapu sampah, angkat kitab dan lain-lain khidmat kpd guru bertahun-tahun sebelum disebrinya ilmu sikit-sikit kpd murid. Sekarang dha tak sesuai metod cara tu. Jadi dikompreskan dicari jalan termudah dan terpantas utk menurunkan ilmu tetapi tetaplah kena jumpa guru temu guru anda tu. Guru anda tu manusia hidup bukannya mesin ya. Mcm anda juga guru tu. Ilmu tetap milik Allah, berkah ada pd adab berguru, mustajab kpd izin Allah dan berkah Rasulullah.

Apapun jika anda berhajat nak belajar ilmu maka baca blog ini baik2 jgn baca sekejap pastu beredar. jgn begitu. mana tau anda dpt temui apa yang ada di sini dan ada apa yang dibukakan kpd saya. 

Nak seribu daya tak nak seribu ribu dalihnya.

Yang Benar
Ustaz Tabib Ali 
Guru semua ilmu ada dlm blog ini. 
Dipinjamkan drp Allah kpd saya utk disampaikan kpd anda yang berhak, yg faham dan yg ikhlas.

Rawatan di Subang Jaya Esok dan Lusa

Esok dan lusa di Kuala Lumpur dan Subang Jaya. Bagi yang mau rawatan silalah hubungi saya ditalian 013 6421228 mohon jgn inbox teruslah what apps atau telefon.

Bagi yang lama menderita sakit, gangguan sihir yang tak berkesudahan, gangguan aneh dan pelik di rumah, premis niaga tak dikunjungi orang, kerjaya sukar meningkat, jodoh terhalang dengan seribu satu halangan, orang seperti tidak suka dgn kehadiran kita, buat apapun tiada menjadi, siapapun anda vvip, orang biasa, kami terima jemputan anda utk rawatan, pulihkan kedai, pelaris kedai cara ilmu haq, jodoh, benteras sihir dan gangguan dan sebagainya yang anda tak terfikir dengan akal fikiran, kami bersedia hadir.

"Hendaklah kamu sentiasa dalam zikrullah dan ehsan bahawa Allah sentiasa beserta dan menilik segala perbuatan kamu dan diam kamu. Laksanakanlah amar makruf nhi mungkar pada dirimu sendiri dan orang di sekeliling kamu dengan niat berbakti kpd Allah, agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan kamu diredhoi Allah dunia dan akhirat."

Jumaat, 2 Disember 2016

Rawatan di Kuala Lumpur

Allahumma solli ala Saidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasohbihi wasallim. Saya di area KL-Kajang-Selangor pada hari ini, Sabtu dan Ahad. Nak rawatan sila terus hubungi 013 642 1228.

"Jgn tunggu lama-lama nanti masaku diambil org."

Isnin, 28 November 2016

Gemblengan Lengkap Buka Mata Batin,Terawangan,Teropong,Raga Sukma dan Meneroka Alam Ghaib

Assalammualaikumwarahmatullahhiwabarakatuh

Gemblengan Lengkap Buka Mata Batin,Terawangan,Teropong,Raga Sukma dan Meneroka Alam Ghaib 

Dengan izin Allah, kami buka Program Gemblengan Buka Mata Batin atau Terawangan atau Buka Hijab Alam Ghaib, Raga Sukma yakni membawa sukma mengembara satu tempat ke satu tempat yang lain tanpa membawa jasad dan komunikasi ghaib yakni berhubung bercakap berbual dengan makhluk ghaib sama ada hantu,jin dan sekelian makhluk Allah bila diziinkanNya,tanpa bakat sekalipun walau anda seorang yang tidak percaya sekalipun,anda miskin, anda kaya, vvip (byk yg ambil krn vvip menggunakannya utk 1001 manfaat drp hap benteng diri hingga meramal saham) dengan syarat anda sedia untuk belajar,belajar dan belajar membuka minda, hati dan fikiran dgn sesuatu yang baru dlm hidup anda, kami sedia membimbing sampai jadi!

Teknik yg kita kembangkan ini sangat berbeza dg perguruan lain dapat dipelajari untuk semua agama dan kepercayaan krn ternyata untuk menguasai ilmu itu tdk perlu oborampe atau sesajian,syirik musyrik, tanpa perlu puasa ataupun tirakat. Bahkan tidak perlu dzikir-wirid maupun baca mantra apapun. 

Dengan menggunakan FORMULA RAHSIA kami ini in sya Allah impian anda utk melihat,menguasai, mengetahui, meneroka segala yang bersifat ghiab akan jadi kenyataan.
Secara umumnya proses utk mengusai mata batin adalah seperti berikut,

Pertama 

Gemblengan Tafakur/Meditasi Mencapai Keheningan

Diajar rahsia tafakur/meditasi/tawajuh yang sebenar-benarnya, rahsia para mursyid arifbillah dan para org yang khusus, bagaimana menyusun mengawal fikiran dan mengalihkan suara batin yang bergejolak, dan mengganggu sehingga dapat ditemukan ketenangan.

Tanpa masa yang lama, bertahun-tahun, berjam-jam cukup dalam hitungan minit puncak ketenangan yang diperlukan akan dapat dirasakan atau dialami, setelah itu diberi petunjuk untuk langkah selanjutnya. Kalau belum mencapai kami akan terangkan dimana kesalahan harus diperbaiki bukannya meninggalkan anda terkontang kanting tanpa arah seperti dilakukan oleh guru palsu yg menyalahkan murid bila gagal buka mata batin!

JIka anda berjaya, ditahap ini sudah pun mata batin anda sudahpun terbuka dengan dimulai melihat pemandangan atau tempat yg belum pernah dilihat sebelumnya. 

Ciri alam ghaib ialah

-Disana suasananya remang, spt  senja krn tdk ada sumber cahaya.
-Tidak ada bayang-bayang
-Tidak ada tumbuhan atau dedaunan yg bergerak kerana tiada angin
-Kalaupun ada mahkluk yg bergerak, mrk bergerak dlm diam
-Tdk ada yg kontras semuanya tembus pandang
-Hening sunyi adem
-Belum pernah kita lihat sebelumnya atau tdk akan ditemukan di alam nyata.

Kedua 
Gemblengan Tafakur/Meditasi/Tawajjuh Penyucian 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia memiliki aura-aura gelap semua manusia melakukan kesalahan dan dosa, aura ini akan menghalangi kita untuk berinteraksi dgn ghaib, dlm kehidupan nyata akan membuat kita sulit mendapatkan rezeki, tidak disukai org, sering sial mau pun gagal dlm meniti karier. 

Dlm tahap ini akan diajarkan bagaimana mengikis aura negatif dan menggantinya dgn aura positif.
Apabila dilakukan dgn benar sesuai petunjuk, maka akan dirasakan perbezaan dlm diri, lebih 'sejuk' dan percaya diri. Dlm teknik ini juga, peserta akan mengetahui perbezaan antara khayalan dan kenyataan, diberi kefahaman kalau sukma sudah keluar dari raga atau belum dan mengetahui meditasinya sudah tepat atau salah.

Ketiga
Gemblengan Memasuki Alam Ghaib Dengan Profesional

Setelah tahu bagaimana mengeluarkan sukma dan tahu alam ghaib, maka praktik selanjutnya adalah bagaimana caranya memasuki alam ghaib, lalu setelah setelah masuk ke sana, bagaimana cara melakukan perjalanan, sopan santun dan etikanya supaya tdk terjadi pertentangan dan kalau ketemu dgn penghuni alam ghaib/alam jin. 

Bagaimana cara menyapa dan komunikasi dgn mereka, selanjutnya bagaimana keluar dr alam ghaib dan kembali memasuki raga.

Keempat
Gemblengan Lebih Jauh Meneroka Alam Ghiab

Setelah bisa memasuki alam ghaib, bagaimana cara memanggil atau mendatangkan ghaib yg tinggal di alam ghaib supaya datang ke alam nyata, peserta diajari tekniknya dan diminta mempraktikkan dan menceritakan hasilnya, lalu diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengannya.

Lalu bagaimana kalau ada yang mahu berdialog dengan kita, jadi pertamanya kita harus tahu namanya, sosoknya, kemampuannya. Kita juga harus tahu bagaimana menamatkan dialog. Dialog ini untuk tahu apakah kehidupan, hal ehwal makhluk atau komuniti ghaib di alam sana dll.

Selain sebangsa jin, teknik ini juga dapat berkomunikasi dengan roh leluhur, rahsia nasab keturunan kita, mengetahui apakah akar punca gangguan saka dialami dll banyak lagi faedahnya.

Kelima 
Gemblengan Ilmu Teropong Yang Sempurna

Diajar rahsia teknik teropong alam ghaib yang sebenar-benarnya dan melihat tempat yang jauh, malah diajari bagaimana membezakan antara siluman,puaka,syaitan,iblis,hantu dan sebagainya jenis2 darjat2 makhluk ghaib yang baik dan jahat agar kita dpt berwaspada dan mengubati org dgn ubat yang tepat dan mustajab, in sya Allah.Bukan sekadar nampak lembaga, kilas-kilas begitu aja, bayang2 saja tanpa dpt mengenalpasti dgn tepat dan jitu. Malah diajar bagaimana memperbaiki rupa wajah makhluk ghaib yang tdk menganggu agar jd wujud yang sempurna dan mereka kembali ke alam tanpa ganggu manusia lagi.

Keenam 
Gemblengan Raga  Sukma atau Rogoh Sukma 

Ini adalah ilmu yg nyaris musnah, saat melakukan ragasukma, maka kita akan masuk ke dimensi mereka sehingga antara ghaib dan kita bisa saling bersentuhan, merasakan halus/kasarnya kulit mereka juga bisa mencium aroma mereka. Sangat sedikit hampir pupuslah dpt dikatakan telah tiada orang yang menguasai ilmu rogo sukma setingkat selevel ini. Bersedialah anda!

Ke enam tahap pelajaran di atas sebetulnya dalam Perbendaharaan Rahsia Ilmu Allah masih tingkat dasar, masya Allah betapa luasnya ilmu Allah itu kan. Oleh itu anda akan dilengkapi ilmu2 ketabiban khas drp saringan madu pengalaman Ustaz Ali yang hampir 16 tahun menekuni dunia perubatan ketabiban.

Namun bagi yang mempelajari keilmuan di atas dengan segera dlm bulan November hingga Disember ini saya akan ajarkan Ilmu Ketabiban Rawatan Sihir dan Gangguan Ghaib secara PERCUMA sbg bonus belajar keilmuan diatas. 

Cantik bukan offer ini?

>Lama belajar ustaz?

Minima 3 hari 3 malam  tapi kalau dapat luangkan masa lebih lama silakanlah tanpa halangan maksimum 7 hari. Selepas tu nak belajar lagi nak matangkan ilmu yg dah dipelajari bila2 masa boleh.

>Lokasinya ustaz?

Di Muar, Johor. Lokasi tepat sy berikan location bagi yg confirm belajar tak jauh drp Pusat Bandar Maharani, rumah kampung yang selesa.

>Tempat tinggal?

Bagi anda yang tidak kisah, boleh tinggal di homestay di tempat saya tu tanpa perlu bayar sewa. Yuran belajar sudah termasuk. 

>Saya pernah belajar ilmu lain sebelum ni ustaz?

Boleh ilmu apapun asalkan bukan ilmu berdamping dgn syaitan, pemujaan dll.Kalau belajar ilmu hitam sebelum ni tapi belajar ilmu ini untuk bertaubat silakan, tapi ilmu hitam anda tu akan musnah kosong dr dada anda. DILARANG KERAS YANG NIAT MAHU TEST, SAYA BUKAN TEST PEN YA, KALAU ANDA BINASA KRN TEST SAYA BUKAN TGJWB SAYA DUNIA AKHIRAT, INGAT NO TEST PEN!

>Tak langgar syariat ka ustaz?

Masya Allah, saya sendiri ustaz dan mengaji Tauhid Akidah Ahlul Sunnah Waljamaah. 

>Solat sy buat dan adakala tinggal boleh belajar?

Solat tu tgjwb anda kpd Allah bukan kpd saya, jd tunaikan solat ikhlas berubudiyyah kpd Allah bukan utk tujuan sesuatu benda dan perkara, tujuan ibadah ialah keredoan Allah. Jadi tak perlu disangkal lagi. 

>Akhir sekali, berapa yuran belajar ustaz?

Yuran belajar utk belajar dlm tempoh promo bulan November hingga Disember sempena cuti Sekolah ini ialah RM9000. (Yuran belajar asal 3x kali ganda.) 

Jadi rebutlah peluang ini. Bagi anda yg penat cari ilmu habis ratus ribu, pasti akan menangis kesyukuran bila dgn mahar tak sampai 10k anda belajar ilmu langka yang dibuktikan ditempat bukan bagi amalan pulang tak dpt buat, TIDAK. ANDA BUAT SAMPAI JADI TEMPAT KAMI!!!
Jadi spare elok2 masa hari dgn kami.

>Boleh hutang tak?

Maaf tak boleh.

>Boleh rahsiakan privasi?

Ya, maklumat murid sy dilindungi sepenuhnya . Yg sy masukkan testimoni atas persetujuan mereka murid saya kalau yg vvip nak rahsia silakan sy rahsiakan ada beberapa vvip belajar sy rahsiakan.Kemas.Profesional.

Cepat, rebutlah peluang keemasan ini. Ilmu tiada tarikh mati, Tiada turun nilai, tiada tarikh luput, tiada basi dan sentiasa berguna sepanjang hidup. Ilmu di atas dpt diajar semula kpd org lain selepas anda yakin membimbing sukma org lain ke alam ghaib, kalau tak yakin cukup buat pakaian diri saja. Buat apa ambil risiko. Heheh.

Hubungi
Ustaz Ali As Samaniyyah al Faqir
013 642 1228

ADA PADLOCK DI ATAS BATANG LEHER TOK GURU

ADA PADLOCK DI ATAS BATANG LEHER TOK GURU Salah satu kes yg pernah saya tangani ialah kes gangguan keatas seorang Tok Guru yg terkenal.  Pad...